Επικοινωνία

Η σελίδα ανήκει σε ανεξάρτητο συνεργάτη της Dxn

Σύμβουλο Γανοδέρματος – Γανοθεραπείας – Μυκοθεραπείας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

211 4028135

Ώρες επικοινωνίας: 9.00 – 14.00 & 17.00-20.00

Email: ganotherapeia@gmail.com