Πιστοποιήσεις & βραβεία της DXN

ISO 14001 : Το 2000, η φάρμα με Γανόδερμα της DXN, τιμήθηκε με το ISO 14001, το διεθνές πρότυπο για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση της DXN στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο απονεμήθηκε από την Διασφάλισης Ποιότητας των Lloyd’s αποδεικνύει εμπράκτως την αποτελεσματικότητά της στη διαχείριση της παραγωγής της σε σχέση με τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος

ISO 9002 : Η DXN τιμήθηκε με ISO 9002 από τον Διασφάλισης Ποιότητας των Lloyd΄s για την ικανότητά της να ακολουθήσει τις τεκμηριωμένες διαδικασίες και να εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία της παραγωγής, εγκατάστασης και συντήρησης που απαιτούν τα συστήματα ποιότητας

ISO 9001 : Το 1999, η DXN Φαρμακευτική αναγνωρίζεται για τη συμμόρφωσή της και τις συστηματικές, καλά τεκμηριωμένες διαδικασίες στο σύνολο της παραγωγής, της εγκατάστασης και της εξυπηρέτησης

MS ISO / IEC 17025 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης : Το 2006 , το Εργαστηριακό τμήμα της DXN αναγνωρίζεται με το «Πιστοποιητικό Διαπίστευσης MS ISO / IEC 17025″ για την τεχνική του ικανότητα και επάρκεια, το καθορισμένο πεδίο εφαρμογών και τη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας του εργαστηρίου .

Therapeutic Goods Administration : Το 1999, λαμβάνεται έγκριση από το TGA του Υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας, με διεθνή φήμη στην επιθεώρηση των νέων φαρμάκων, πιστοποιεί τα προϊόντα της DXN ως υψηλής ποιότητας, ασφαλή και αποτελεσματικά σύμφωνα με τα έγκυρα διεθνή πρότυπα.

FDA :  Το DXN Γανόδερμα έχει εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)

Ε.Ο.Φ. : Αρ . Γν . από τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων – ΕΟΦ 12584/16-02-2012 .

HACCP: Πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας Μαλαισίας για την εκπλήρωσή των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή συστήματος HACCP (Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχων)

Malaysian Organic Scheme : Το 2007, απονεμήθηκε στη φάρμα της DXN Φαρμακευτικής το πιστοποιητικό «Malaysian Organic Scheme» από το Υπουργείο Γεωργίας της Μαλαισίας, το οποίο πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές πιστοποιημένης Οργανικής Φάρμας κατά MS 1529:2001

Good Manufacuring Practice (GMP): Η DXN Φαρμακευτική, αναγνωρίζεται από την Εθνική Φαρμακευτική Υπηρεσία Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας Μαλαισίας, για τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς της Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής

Δείτε όλες τις πιστοποιήσεις και τα βραβεία της DXN στην επίσημη ιστοσελίδα της
  fda_1                 eof                images                 %ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-1                 %ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-2                                images